Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza na  szkolenie w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”,  ul. Krótka 15, 18 – 516 Mały Płock dotyczące naboru wniosków na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej oraz typ projekty nr 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

W załączeniu karta zgłoszeniowa.

Attachments:
Download this file (karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu 17.04.2018.docx)Karta zgłoszenia[ ]

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy, że w dniu 09.04.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 4e Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, naboru nr 6/2018 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali i naboru nr 7/2018 typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

 

serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do udziału w warsztacie refleksyjnym

 

który odbędzie się 16 lutego 2018 r. o godzinie 11.00

 

w „Zajeździe pod Brzozami”

 

ul. Jana Kochanowskiego 8, 18 – 516 Mały Płock

Dnia 16 stycznia 2018 r. odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Rada dokonała oceny i wyboru 3 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z zakresu Rewitalizacja małej skali i 2 wniosków z zakresu infrastruktury społecznej.

Wyjazd studyjny W dniach 4-5 grudnia 2017 r. lokalni liderzy z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” wzięli udział w wyjeździe studyjnym na teren działania Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

Początek strony

RPOWP