Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt współpracy pn. „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”w dniu 24.09.2018 r. o godz.1100, która odbędzie się w „Szlacheckim Dworze”, ul. Jana Kochanowskiego 8, 18-516 Mały Płock.

Podczas spotkania zostaną przedstawione relacje z wyjazdu studyjnego realizowanego w ramach ww. projektu współpracy. Będzie to dobra okazja do dyskusji z uczestnikami wyjazdu i partnerami zajmującymi się tematyką Odnawialnych Źródeł Energii na terenach wiejskich.

W załączeniu Karta Zgłoszeniowa i Program konferencji.

W dniach 31 lipiec - 4 sierpień 2018 roku, przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” wzięli udział w wyjeździe studyjnym pn. „Odnawialne źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” do Niemiec w ramach projektu współpracy organizowanym wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Biebrzański Dar Natury”.

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018z dnia 21 sierpnia  br.) zmianie uległy:

1.      Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

W dniu 07 sierpnia 2018r. odwiedzili nas liderzy Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” realizując projekt pt. „Brama na Podlasie – Bramą do lokalnych tradycji” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Dnia 14 sierpnia 2018r. o godzinie 13: 00 odbyło się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Rada dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z zakresu typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Złożone wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR. Wszystkie wnioski mieszczą się w limicie środków i zostały wybrane do dofinansowania.

Początek strony

RPOWP