1. Elżbieta Parzych - Prezes
  2. Agnieszka Rutkowska - Wiceprezes
  3. Maria Misierewicz - Sekretarz 
  4. Andrzej Duda - Członek Zarządu
  5. Piotr Niedbała - Członek Zarządu
  6. Elżbieta Parzych – Członek Zarządu
  7. Andrzej Piętka – Członek Zarządu
  8. Grzegorz Andrzej Palka – Członek Zarządu
  9. Józef Bogdan Wiśniewski – Członek Zarządu

Informację opublikowano 17 sierpnia 2020 r.