Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniach 15-29 listopada 2022 r. w ośmiu gminach członkowskich odbyły się konsultacje społeczne dotyczące przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy terenu LGD.

Spotkania poświęcone były w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. W trakcie spotkań uczestnicy wypełnili ankietę, w której określili co sądzą o swojej gminie i co chcieliby w niej zmienić. Przeprowadzili analizę mocnych i słabych stron oraz wskazywali szanse i zagrożenia dla naszego obszaru.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. 

Spotkanie odbędzie się

29.11.2022 r. o godz. 13.00

Urząd Gminy Zbójna

ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. 

Spotkanie odbędzie się

29.11.2022 r. o godz. 10.00

Biblioteka Publiczna

ul. Rynek 20, 18-414 Nowogród

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. 

Spotkanie odbędzie się

25.11.2022 r. o godz. 10.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem

 Czerwone 50, 18-500 Kolno

Początek strony

RPOWP