Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonano oceny wniosków i wyłonione te, które spełniają kryteria wyboru i zostaną dofinansowane. Posiedzenie odbyło się 8 grudnia 2016 r. Szczegóły dostępne są w załącznikach.

Logotypy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 

NABÓR Nr 2/2016 w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Początek strony

RPOWP