Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku mieszkańcy obszaru działania LGD mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym zakładania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

W dniu 21 sierpnia 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku mieszkańcy terenu LGD mieli możliwość udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w ramach operacji pn. „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE” w dniach 25-30 września 2019 roku.

Do 26 sierpnia 2019 został przedłużony termin przesyłania prac w konkursie fotograficzno-filmowym „Wykadruj zmiany”.

Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia lub krótkiego filmu (trwającego do dwóch minut), które w ciekawy sposób pokazują inwestycję dofinansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące planowanych naborów na zakładanie działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 22.08.2019 o godz. 9:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, ul. Krótka 15.

Początek strony

RPOWP