Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego 2019 r. roku, informujemy, że w dniu 28.03.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 5/2019 na operacje z zakresu t yp projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z obszaru działania LGD na szkolenie pn.„Sprawozdawczość w organizacji pozarządowej od 2018 roku.”

Szkolenie odbędzie się 18 marca 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina mlekiem Płynąca” w Małym Płocku, ul. Krótka 15 o godzinie 13:30.

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy, że w dniu 07.03.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów:

  • nr 2/2019 na operacje z zakresu typ projektu nr 5 wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
  • nr 3/2019 na operacje z zakresu typ projektu nr 4. Zapewnienie większej dostępności wysokiej edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Posiedzeniu przewodniczył Józef Dymerski – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Protokołowała Maria Misierewicz – Sekretarz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Wybrana w dniu 23 stycznia 2019 roku Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ukonstytuowała się w sposób następujący:

W dniu 30 stycznia 2019r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  podpisała z Zarządem Województwa Podlaskiego aneks do umowy ramowej. Stowarzyszenie reprezentowały wiceprezes Agnieszka Rutkowska oraz sekretarz Maria Misierewicz. W imieniu zarządu aneksy podpisali wicemarszałek Stanisław Derehajło i członek zarządu Wiesława Burnos.

Początek strony

RPOWP