Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 27.02.2023 r. o godzinie 1400 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

Warsztat refleksyjny będący elementem ewaluacji wewnętrznej dotyczył będzie realizacji LSR i działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Informujemy, że na stronie prow.wrotapodlasia.pl został zamieszczony uaktualniony formularz wniosku o płatność (wersja 5z inne i własne) w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” (z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Link do strony:

https://prow.wrotapodlasia.pl/pl/formularze-wnioskow---leader-192.html

Attachments:
Download this file (wop_19_2_iw_5z_edt.xlsx)Wniosek[ ]

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą Załącznik 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Przedmiotem konsultacji są zaproponowane zmiany zaznaczone kolorem czerwonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.

W dniu 08.11.2022 r. mieliśmy przyjemność gościć w naszym Stowarzyszeniu przedstawicieli  Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”. Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia było doskonałą okazją do rozmów, wymiany wzajemnych doświadczeń i podzielenia się spostrzeżeniami. Kolejny punkt programu dotyczył produktu lokalnego. Goście odwiedzili przedsiębiorstwo handlowo- usługowe pana Waldemara Dymerskiego w Małym Płocku. Mogli tam zobaczyć jak przebiega wyrób swojskich wędlin i poczęstować się świeżo wędzonymi wyrobami.

Początek strony

RPOWP