Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza na  szkolenie w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”,  ul. Krótka 15, 18 – 516 Mały Płock dotyczące naboru wniosków na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej oraz typ projekty nr 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

W załączeniu karta zgłoszeniowa.

Attachments:
Download this file (karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu 17.04.2018.docx)Karta zgłoszenia[ ]

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

 

serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do udziału w warsztacie refleksyjnym

 

który odbędzie się 16 lutego 2018 r. o godzinie 11.00

 

w „Zajeździe pod Brzozami”

 

ul. Jana Kochanowskiego 8, 18 – 516 Mały Płock

Dnia 16 stycznia 2018 r. odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Rada dokonała oceny i wyboru 3 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z zakresu Rewitalizacja małej skali i 2 wniosków z zakresu infrastruktury społecznej.

Wyjazd studyjny W dniach 4-5 grudnia 2017 r. lokalni liderzy z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” wzięli udział w wyjeździe studyjnym na teren działania Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

Dnia 23 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, LGD „Biebrzański Dar Natury”  i Energievision  Frankenwald eV odnośnie wspólnej realizacji projektu współpracy planowanego do realizacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Początek strony

RPOWP