Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku serdecznie zaprasza 24 października 2019 roku o godz. 10:00 na spotkanie informacyjno-konsultacyjne z udziałem przedstawicieli  Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z Białegostoku dotyczące planowanych naborów wniosków na projekty:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Prezentacja dobrych praktyk na przykładzie podmiotów z terenu LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej” w dniach 16 – 18 października 2019 roku.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie.

Projekt Business Point Kraina Mlekiem Płynąca realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez Fundację Science Point w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Gospodarczego.

Szanowni Państwo,

Fundacja Science Point wraz z partnerem Instytutem Rozwoju Gospodarczego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca. Celem spotkania jest przedstawienie założeń projektowych oraz omówienie wymagań rekrutacyjnych.

W dniu 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku mieszkańcy obszaru działania LGD mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym zakładania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Początek strony

RPOWP