Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Od 15 października do 13 listopada 2018r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tyś. zł „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014 – 2020. O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Więcej informacji na stronie:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej-wnioski-mozna-skladac-od-15-pazdzier.html

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt współpracy pn. „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”w dniu 24.09.2018 r. o godz.1100, która odbędzie się w „Szlacheckim Dworze”, ul. Jana Kochanowskiego 8, 18-516 Mały Płock.

Podczas spotkania zostaną przedstawione relacje z wyjazdu studyjnego realizowanego w ramach ww. projektu współpracy. Będzie to dobra okazja do dyskusji z uczestnikami wyjazdu i partnerami zajmującymi się tematyką Odnawialnych Źródeł Energii na terenach wiejskich.

W załączeniu Karta Zgłoszeniowa i Program konferencji.

W dniach 31 lipiec - 4 sierpień 2018 roku, przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” wzięli udział w wyjeździe studyjnym pn. „Odnawialne źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” do Niemiec w ramach projektu współpracy organizowanym wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Biebrzański Dar Natury”.

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018z dnia 21 sierpnia  br.) zmianie uległy:

1.      Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

W dniu 07 sierpnia 2018r. odwiedzili nas liderzy Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” realizując projekt pt. „Brama na Podlasie – Bramą do lokalnych tradycji” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Początek strony

RPOWP