Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  zaprasza na szkolenie w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 11:00  w siedzibie stowarzyszenia,  ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

Szkolenie dotyczy  naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na operacje z zakresu:

Dnia 27 grudnia 2016r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie w Krainie

W dniu 15.12.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” odbyło się szkolenie nt. warunków udzielenie wsparcia na operacje z zakresu Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, na operacje typy 5. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonano oceny wniosków i wyłonione te, które spełniają kryteria wyboru i zostaną dofinansowane. Posiedzenie odbyło się 8 grudnia 2016 r. Szczegóły dostępne są w załącznikach.

W 8 grudnia dokonana oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 3/2016. Dokumenty z wyboru w załącznikach....

Początek strony

RPOWP