Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, stanowiącego załączniku do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy że w dniu 28.07.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji z:

1.Naboru nr 7/2017 na operacje z zakresu: typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

2.Naboru nr 9/2017 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej;

Informujemy, iż w dnia 8 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzeń  będzie ocena wniosków o przyznanie pomocy wg Lokalnych Kryteriów Oceny z:

1. Naboru nr 7/2017 na operacje z zakresu: typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

2. Naboru nr 9/2017 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej;

W dniach 13 i 14 lipca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu zakładanie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020.

W czerwcu 2017 r. podczas sesji Rady Gminy Kolno, Stawiski, Mały Płock, Grabowo, Nowogród oraz Miasta Kolno członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” przekazali uczestnikom spotkania szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W dniach 21 i 27 czerwca 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku odbyły się spotkania informacyjne na temat przyznania pomocy w ramach:

Początek strony

RPOWP