Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy/porozumienia 
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018z dnia 20 kwietnia  br.) zmianie uległy:

1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

2. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

3. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

Dnia 18 kwietnia 2018r. o godzinie 10: 00 odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Rada dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na operacje z zakresu:

1.      Typ projektu nr 4e Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – wpłynęły 3 wniosków.

2.      Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali – wpłynęły 4 wnioski.

3.      Typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej- wpłynął 1 wniosek.

W dniu 17 kwietnia 2018 roku o godzinie 09: 00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18 – 516 Mały Płock odbyło się szkolenie, dotyczące warunków i zakresu udzielania wsparcia do naboru wniosków na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej oraz typ projekty nr 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Został przeanalizowany i omówiony wniosek o dofinansowanie projektu, dzięki czemu uczestnicy mogli dokładnie zapoznać się z warunkami i zakresem udzielania wsparcia.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza na  szkolenie w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”,  ul. Krótka 15, 18 – 516 Mały Płock dotyczące naboru wniosków na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej oraz typ projekty nr 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

W załączeniu karta zgłoszeniowa.

Attachments:
Download this file (karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu 17.04.2018.docx)Karta zgłoszenia[ ]

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy, że w dniu 09.04.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 4e Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, naboru nr 6/2018 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali i naboru nr 7/2018 typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Początek strony

RPOWP