Partner KSOW: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
realizuje operację pn.: „FORUM PODLASKICH LGD – PODSUMOWANIE
PERSPEKTYWY 2014-2020 ORAZ REKOMENDACJE NA NOWY OKRES
PROGRAMOWANIA”.

Celem operacji jest wymiana doświadczeń, podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego w zakresie realizacji zadań związanych z efektywnym wdrażaniem lokalnych strategii rozwoju poprzez większe zaangażowanie w ich wdrażanie lokalnych społeczności oraz wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej na obszarach wiejskich do 15.07.2023 r.
Efektem realizacji będzie podniesienie wiedzy i kompetencji 50 uczestników konferencji w zakresie efektywnego wdrażania RLKS poprzez wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie intensywności współpracy i integracji, wymianę doświadczeń w zakresie innowacyjnych rozwiązań wdrażanych na obszarach wiejskich, poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów oraz aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego. Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.

W dniach 20-21 kwiecień 2023 r. w Hotelu Kurpia Arte w Nowogrodzie odbyła się konferencja pt. „Forum Podlaskich LGD - podsumowanie perspektywy 2014-2020 oraz rekomendacje na nowy okres programowania” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Głównym celem operacji była wymiana doświadczeń, podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego w zakresie realizacji zadań związanych z efektywnym wdrażaniem lokalnych strategii rozwoju.

W Forum wzięli udział pracownicy biur i członkowie Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Wdrażającej RLKS.

Początek strony

RPOWP