Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 08 sierpnia 2017 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 7/2017

Attachments:
Download this file (Załącznik Nr 1.pdf)Załącznik Nr 1[Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków Nr 7/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego]
Download this file (Załącznik Nr 2.pdf)Załącznik Nr 2[Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD :Kraina Mlekiem Płynąca\" z dnia 08 sierpnia 2017 r. w ramach naboru wniosków nr 7/2017 z 12 czerwca 2017r.]
Download this file (Załącznik Nr 3.pdf)Załącznik Nr 3[Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 08 sierpnia 2017r]

Mały Płock dnia 20 czerwiec 2017 r.

                                                                                                                                                               

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 7/2017

Ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”  na operacje z zakresu:  Typ projektu nr  9 Rewitalizacja małej skali,

Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 7/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Początek strony

RPOWP