W załączniku lista członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca"...