Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniach 9-13 października 2022 roku odbył się wyjazd studyjny do Portugalii zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Promocja i Tradycja Wspólną Sprawą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z możliwościami rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie produktu lokalnego, agroturystyki, turystyki oraz przetwórstwa lokalnego na obszarach wiejskich na terenie Portugalii. Projekt miał na celu wymianę informacji oraz obserwację dobrych praktyk stosowanych w prywatnych przedsiębiorstwach, Lokalnej Grupie Działania oraz w gospodarstwach agroturystycznych i innych prowadzących działalność rolną i turystyczną.

Uczestnicy spotkali się z członkami LGD AD ELO, które od lat wspiera lokalne firmy i podmioty gospodarcze, a także pomaga w realizacji projektów związanych z docenianiem potencjału lokalnego, promocją produktów lokalnych, czy zachowaniem i odzyskiwanie dziedzictwa.

W dniach 20-22 września 2022 roku odbył się wyjazd studyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz Stowarzyszenie „Sąsiedzi”,  w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Promocja i Tradycja Wspólną Sprawą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W wyjedzie studyjnym wzięło udział 60 osób, po 30 osób ze strony każdego partnera projektu. W trakcie pobytu odwiedzili trzy wioski tematyczne i wzięli udział w warsztatach w wiosce chlebowej, jabłoni i owocowej.

Ponadto, w ramach wizyty uczestnicy mieli okazję zwiedzać ciekawe miejsca Torunia oraz spróbować własnoręcznie wykonanych pierników toruńskich według tradycyjnych receptur.

Zapraszamy mieszkańców terenu LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do udziału w pięciodniowym wyjeździe studyjnym do Portugalii w dniach 09-13 października 2022 roku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Promocja i Tradycja Wspólną Sprawą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Początek strony

RPOWP