Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

WYJAZD STUDYJNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w dwudniowym wyjeździe studyjnym w dniach 4 – 5 grudnia  2017 r.

Celem wizyty jest poznanie dobrych praktyk dotyczących rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na bazie produktów lokalnych. Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie.

Wyjazd planowany jest z siedziby Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”:
Mały Płock ul. Krótka 15, Mały Płock w dniu 04.12.2017 roku o godz. 6:00.

Osoby zainteresowane wyjazdem  prosimy o wydrukowanie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego, czytelne wypełnienie, podpisanie  i odesłanie do dnia 27 listopada 2017 r.  do godziny 15:30 skanu drogą elektroniczna na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożenie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąc”, Mały Płock ul. Krótka 15, 18 – 520 Stawiski.

O zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w wyjeździe.

 

W załączeniu:

1.      Formularz zgłoszeniowy.

2.      Program wyjazdu studyjnego.

W dniach 9-13 października 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” wzięli udział w wyjeździe studyjnym pn. „Odnawialne źródła energii – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań” organizowany przez SR KSOW województwa podlaskiego na terenie Niemiec.

Wyjazd miała na celu rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie OZE przez Lokalne Grupy Działania oraz zapoznanie uczestników z funkcjonującymi  instalacjami OZE na terenie Niemiec, przedstawienie najnowszych osiągnięć i rozwiązań z tego zakresu, a także podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz utrwalanie sieci kontaktów pomiędzy LGD.

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

serdecznie zapraszają

przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II - 2017).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” przystąpiła do zmiany lokalnych kryteriów wyboru.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie uwag oraz propozycji zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru na adres: biuro@krainamlekiemplynaca.pl bądź dostarczenie w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do 15 listopada 2017 r.

 

W dniu 16 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację wstępną oraz ocenę zgodności z LSR, w tym z Programem, zostały wybrane do dofinansowania.

Początek strony

RPOWP