Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Informujemy, że dnia 3 kwietnia 2017 roku o godzinie 1000  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca”.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne mające na celu prezentację projektu zmiany Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, a także dyskusja. Dokumenty znajdują się na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl

Konsultację odbędą się 3 kwietnia o godzinie 1500  w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, Mały Płock, ul. Krótka 15.

Dnia 14 marca 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Rada dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacji LSR oraz zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że dnia 14 marca 2017 roku o godzinie 900  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca”.

Planowany porządek posiedzenia:

Mały Płock, dnia 28 lutego 2017 roku

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 3/2017

ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” na operacje z zakresu:

typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej 

Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/17

Początek strony

RPOWP