Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 14 sierpnia 2018r. o godzinie 13: 00 odbyło się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Rada dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z zakresu typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Złożone wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR. Wszystkie wnioski mieszczą się w limicie środków i zostały wybrane do dofinansowania.

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy, że w dniu 08.08.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 12/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, iż w miesiącu sierpniu 2018 roku ogłosi nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na operacje z zakresu:

- typ projektu nr 4. Zapewnienie większej dostępności wysokiej edukacji przedszkolnej w terminie od 20.08.2018 r. do 06.09.2018 r.

- typ projektu nr 6. Projekty aktywności lokalnej, w terminie od 23.08.2018 do 11.09.2018 r.

Szanowni Państwo – zapraszamy do wypełnienia ankiety skierowanej do: Beneficjentów, Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin: Mały Płock, Nowogród, Turośl, Zbójna, Grabowo, Stawiski, Kolno  i Miasto Kolno, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca ” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie.

Szanowni Państwo,
w związku z konsultacjami społecznymi  dotyczącymi aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się:

 

03 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 17:30.

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach, ul. Krótka 4

Na spotkaniu będzie możliwość dyskusji nad uwagami do Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Początek strony

RPOWP