Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2018 r.

Celem wizyty jest wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii. Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie.

Dnia 17 maja 2018r. o godzinie 09: 00 odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Rada dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu:

1.Naboru nr 8/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

2.Naboru nr 10/2018 na operacje z zakresu - zachowanie dziedzictwa lokalnego - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Złożone wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR, ocenę według Lokalnych Kryteriów Wyboru. Wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w pięciodniowym wyjeździe studyjnym w dniach 5 – 9 czerwca 2018 r.

Celem wizyty jest wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii. Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie.

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy, że w dniu 07.05.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 8/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 oraz naboru 10/2018 na operacje z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy/porozumienia 
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018z dnia 20 kwietnia  br.) zmianie uległy:

1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

2. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

3. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

Początek strony

RPOWP