Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Informujemy, iż w dniu 29.11.2018 roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-0236/18 pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

Projekt pt.: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IX: Rozwój Lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Okres realizacji projektu: 01.01.– 31.12.2019 r.

Szanowni Państwo – zapraszamy do wypełnienia ankiety skierowanej do: Beneficjentów, Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin: Mały Płock, Nowogród, Turośl, Zbójna, Grabowo, Stawiski, Kolno  i Miasto Kolno, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca ” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

 

Link do ankiety:  https://www.survio.com/survey/d/R2Q5N0B6G9G7Q6P1X

W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe członków, partnerów i pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.  Pani Prezes Elżbieta Parzych podziękowała wszystkim za współpracę i skierowała ciepłe słowa i życzenia dla przybyłych gości. Ks. kan. dr Jan Stanisław Pieńkosz przyłączył się do życzeń i wspólnie odmówił modlitwę i pobłogosławił uczestników spotkania. 

W dniach 6 – 7 grudnia 2018r odbył się dwudniowy wyjazd studyjny na obszary Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski”. Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk dotyczących rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na bazie produktów lokalnych.

Uczestnicy wyjazdu złożyli wizytę w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, gdzie zapoznali się z istotą działalności Stowarzyszenia jej źródeł finansowania oraz projektów, jakie powstają dzięki jej wsparciu.

W ramach wyjazdu uczestnicy odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne „Stanica krasowa”, które powstało od podstaw dzięki wsparciu uzyskanemu za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”. Lokalni liderzy odwiedzili także Silvarium – park leśny w Poczopku.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą Załącznik 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian zaznaczonych kolorem czerwonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.

Początek strony

RPOWP