Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA”
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Księgowy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

 

Stanowisko: Księgowy

Miejsce wykonywania pracy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku, ul. Krótka 15, 18 – 507 Mały Płock

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Szczegóły w załączeniu.

Attachments:
Download this file (1.pdf)Załącznik[ ]

Dnia 9 lutego 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” odbyło się spotkanie szkoleniowe w którym udział wzięli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie oraz organizacji pozarządowych z obszaru Lokalnej Grupy Działania. Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące ogłoszonych naborów wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej oraz nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza na spotkanie w dniu 9 lutego  2017 r. o godz. 900 w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

Spotkanie dotyczy ogłoszonych naborów wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na operacje z zakresu:

W dniu 30.01.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” odbyło się szkolenie dotyczące naboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje z zakresu Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 5. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR oraz typ projektu nr 4. Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele gmin, organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy szkół z obszaru Lokalnej Grupy Działania. 

Początek strony

RPOWP