Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą Załącznikiem 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian zaznaczonych kolorem czerwonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 09.07.2018 r. do godziny 15:30.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2018 r.

Celem wizyty jest wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii. Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie.

Dnia 17 maja 2018r. o godzinie 09: 00 odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Rada dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu:

1.Naboru nr 8/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

2.Naboru nr 10/2018 na operacje z zakresu - zachowanie dziedzictwa lokalnego - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Złożone wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR, ocenę według Lokalnych Kryteriów Wyboru. Wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w pięciodniowym wyjeździe studyjnym w dniach 5 – 9 czerwca 2018 r.

Celem wizyty jest wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii. Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie.

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy, że w dniu 07.05.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 8/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 oraz naboru 10/2018 na operacje z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Początek strony

RPOWP