Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Informujemy, że dnia 27 grudnia 2016 roku o godzinie 900  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Ocena wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu – podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Józef Dymerski

W załączniku aktualny harmonogram naboru wniosków:

Informujemy, że dnia 8 grudnia 2016 roku o godzinie 900  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca”.

W dniu 18 listopada 2016r. odbyło się szkolenie nt. metodyki oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w okresie programowania 2014-2020 oraz zasady wdrażania wielo-funduszowej Lokalnej Strategii Kierowanej przez Społeczność Lokalną. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Rady, Zarządu oraz Pracownicy biura LGD "Kraina Mlekiem Płynąca”.

Zapraszam na Szkolenie Rady, Zarządu oraz Pracowników biura LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" w dniu 18 listopada 2016 roku (piątek) o godz. 11.30, które odbędzie się w "Zajeździe pod Brzozami" w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 8.  

Początek strony

RPOWP