Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 27 grudnia 2016r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie w Krainie

W dniu 15.12.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” odbyło się szkolenie nt. warunków udzielenie wsparcia na operacje z zakresu Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, na operacje typy 5. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonano oceny wniosków i wyłonione te, które spełniają kryteria wyboru i zostaną dofinansowane. Posiedzenie odbyło się 8 grudnia 2016 r. Szczegóły dostępne są w załącznikach.

W 8 grudnia dokonana oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 3/2016. Dokumenty z wyboru w załącznikach....

Informujemy, że dnia 27 grudnia 2016 roku o godzinie 900  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Ocena wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu – podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Józef Dymerski

Początek strony

RPOWP