Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”  do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 25.02.2020 r. o godzinie 1400  w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  ul. Krótka 15,  18-516 Mały Płock.

Warsztat refleksyjny będący elementem ewaluacji wewnętrznej dotyczył będzie realizacji LSR i działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania :

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  6. Podsumowanie zebrania będzie polegało na zebraniu ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrażania w roku 2020.
Początek strony

RPOWP