Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.

 

 

Informacja dotyczy Naborów:

Nabór 15/2019 - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-055/19

Nabór 16/2019 - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-054/19

Nabór 17/2019 -  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-056/19

Nabór 18/2019 - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-057/19

Nabór 19/2019 - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-062/19

 

W załączeniu:

- Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem,

- Komunikat dot. zmiany wzoru deklaracji wystawcy weksla

 

Nowy wzór załącznik obowiązuje od 22.11.2019r.

Początek strony

RPOWP