Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Na zaproszenie Przewodniczących Rady Gminy Mały Płock i Turośl, w imieniu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” Pani Maria Misierewicz Kierownik Biura LGD wzięła udział w Posiedzeniu Sesji Rady Gminy Mały Płock w dniu 30.08.2017r. oraz posiedzeniu Sesji Rady Gminy Turośl w dniu 15.09.2017r. Uczestnikom spotkań zostały przekazane informacje dotyczące stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Przedstawiono harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przekazano warunki bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, stanowiącego załączniku do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy że w dniu 28.07.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji z:

1.Naboru nr 7/2017 na operacje z zakresu: typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

2.Naboru nr 9/2017 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej;

Informujemy, iż w dnia 8 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzeń  będzie ocena wniosków o przyznanie pomocy wg Lokalnych Kryteriów Oceny z:

1. Naboru nr 7/2017 na operacje z zakresu: typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

2. Naboru nr 9/2017 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej;

W dniach 13 i 14 lipca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu zakładanie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020.

W czerwcu 2017 r. podczas sesji Rady Gminy Kolno, Stawiski, Mały Płock, Grabowo, Nowogród oraz Miasta Kolno członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” przekazali uczestnikom spotkania szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Początek strony

RPOWP