Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniach 22 – 24 listopada 2018r. odbył się wyjazd studyjny zorganizowany w ramach projektu współpracy pn. „Tożsamość kulturowa skarbem Kurpi i Kaszub”. W projekcie udział wzięło 45 osób z obszaru funkcjonowania LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Celem projektu było poznanie kultury kaszubskiej, dlatego też uczestnicy odwiedzili m.in. Kaszubski Park Etnograficzny, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej oraz wzięli udział  w warsztatach malowania wzorów kaszubskich. W ramach wymiany kulturowej uczestnicy z LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” wystawili przedstawienie w gwarze kurpiowskiej „Gody, gody i po godach”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w dwudniowym wyjeździe studyjnym w dniach 06 – 07 grudnia 2018 roku na obszary Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski”.

Celem wizyty jest poznanie dobrych praktyk dotyczących rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na bazie produktów lokalnych. Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że wyjazd studyjny planowany w dniach 28 – 30 listopada 2018 roku na obszary Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” z powodu małej ilości osób chętnych został odwołany.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w trzydniowym wyjeździe studyjnym w dniach 28 – 30 listopada 2018 roku na obszary Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”.

Celem wizyty jest poznanie dobrych praktyk dotyczących rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na bazie produktów lokalnych. Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie.

Dnia 29 października 2018r. o godzinie 09: 00 odbyło się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”dotyczące oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu  zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  W ramach ogłoszonego naboru 19/2018 wpłynęły 2 wnioski.

Początek strony

RPOWP