Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

 

ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” na operacje z zakresu: typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacji LSR

 

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach

 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 

 

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17

 

Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 2/2018 wniosków o udzielenie wsparcia na operacje z zakresu typ projektu nr 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ; Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 nie wpłynął żaden wniosek.

 

 

Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 1/2018 wniosków o udzielenie wsparcia na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej; Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 nie wpłynął żaden wniosek.

 

Rada Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" w dniu 16.01.2018 roku dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 14/2017 .

Rada Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" w dniu 16.01.2018 roku dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 13/2017 .

Początek strony

RPOWP