Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego 2019 roku, informujemy, że w dniu 13.01.2021 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 14/2020 na operacje z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.