Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Mały Płock dnia 20 czerwiec 2017 r.

                                                                                                                                                               

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 7/2017

Ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”  na operacje z zakresu:  Typ projektu nr  9 Rewitalizacja małej skali,

Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Mały Płock dnia 20 czerwiec 2017 r.

                                                                                                                                                               

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 6/2017

Ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”  na operacje z zakresu:  Typ projektu nr  8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 11/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 NABÓR nr 10/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 

NABÓR Nr 9/2017 

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Kraina Mlekiem Płynąca”

Początek strony

RPOWP