Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 9/2018 wniosków o udzielenie wsparcia na operacje z zakresu typ projektu nr 8 Usługi na rzecz wsparcia  zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ  Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nie wpłynął żaden wniosek.

Dnia 18 kwietnia 2018 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 7/2018

Attachments:
Download this file (Załącznik Nr 1.pdf)Załącznik Nr 1.pdf[1.Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków Nr 7/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR.]
Download this file (Załącznik Nr 2.pdf)Załącznik Nr 2.pdf[2.Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 18 kwietnia 2018 r. w ramach naboru wniosków nr 7/2018 z 28 lutego 2018 r.]
Download this file (Załącznik Nr 3.pdf)Załącznik Nr 3.pdf[3.Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 18 kwietnia 2018 r.]

Dnia 18 kwietnia 2018 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 6/2018

Attachments:
Download this file (Załącznik Nr 1.pdf)Załącznik Nr 1.pdf[1.Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków Nr 6/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR.]
Download this file (Załącznik Nr 2.pdf)Załącznik Nr 2.pdf[2.Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 18 kwietnia 2018 r. w ramach naboru wniosków nr 6/2018 z 28 lutego 2018 r.]
Download this file (Załącznik Nr 3.pdf)Załącznik Nr 3.pdf[3.Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 18 kwietnia 2018 r.]

Dnia 18 kwietnia 2018 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 5/2018.

Attachments:
Download this file (Załącznik Nr 1.pdf)Załącznik Nr 1.pdf[1.Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków Nr 5/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR.]
Download this file (Załącznik Nr 2.pdf)Załącznik Nr 2.pdf[2.Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 18 kwietnia 2018 r. w ramach naboru wniosków nr 5/2018 z 26 lutego 2018 r.]
Download this file (Załącznik Nr 3.pdf)Załącznik Nr 3.pdf[3.Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 18 kwietnia 2018 r.]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że w związku z oczywistą omyłką na Liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018  roku o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR, Liście operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w dniu 05 marca 2018 r. w ramach naboru wniosków 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Poniżej przedstawiamy listy ze skorygowanymi omyłkami.

Początek strony

RPOWP