Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Szkolenie dot. przyznania pomocy w ramach operacji PROW 2014-2020 w zakresie przedsiębiorczości na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku.

W dniu 8 listopada 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” odbyło się szkolenie dot. przyznania pomocy w ramach operacji PROW 2014-2020 w zakresie przedsiębiorczości na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej. Było to ostatnie z cyklu szkoleń przygotowujących przyszłych beneficjentów do składania wniosków w ramach planowanych w 2016r. naborów.

W dniach 25-27 października 2016r. lokalni liderzy z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” wzięli udział w wyjeździe studyjnym na teren działania Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”.  Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji Planu komunikacji Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Szkolenie dot. przyznania pomocy w ramach operacji PROW 2014-2020 w zakresie przedsiębiorczości na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Stawiskach i Zbójnej.

W dniach 18 października 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach oraz 20 października 2016r. w Urzędzie Gminy w Zbójnej odbyły się szkolenia organizowane w ramach realizacji Planu komunikacji Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

SzkolenieW dniu 14 października 2016 r. w Urzędzie Miasta w Kolnie odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń organizowanych w ramach realizacji Planu komunikacji Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Szkolenie dotyczyło przyznawania pomocy w ramach operacji PROW 2014-2020 w zakresie przedsiębiorczości na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej. Podczas szkolenia omówione zostały ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej, lokalne kryteria wyboru operacji oraz proces składania wniosku o przyznanie pomocy w ramach planowanych naborów.

Poniżej karta zgłoszenia na wyjazd studyjny organizowany przez LGD "Kraina Mlekiem Płynąca"

Attachments:
Download this file (KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WYJEZDZIE STUDYJNYM.doc)Karta zgłoszenia[ ]
Początek strony

RPOWP