Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Podpisanie umowy ramowejW dniu 17 maja br. w siedzibie Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku odbyło się uroczyste podpisanie umów ramowych na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Z ramienia naszego LGD umowę podpisały: Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Parzych oraz Sekretarz Maria Misierewicz.

Forum Inicjatyw Społecznych i OrganizacjiW Stawiskach, już po raz drugi, zorganizowano Forum Inicjatyw Społecznych i Organizacji Pozarządowych. Nie zabrakło tam również naszej Lokalnej Grupy Działania. W niedzielę 08 maja br., między innymi na temat integracji społecznej i inicjatyw międzypokoleniowych, rozmawiali przedstawiciele trzeciego sektora z gminy Stawiski, Kolno, Grabowo, reprezentanci firm prywatnych, osoby na co dzień współpracujące z organizacjami pozarządowymi, młodzież, władze samorządowe i przedstawiciele Wileńskiego Forum Rodziców Polskich (Litwa).

Walne zebranie StowarzyszeniaDnia 21 kwietnia 2016 roku o godz. 1300 odbyło się Walne Zebranie Członków  LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku. Podczas WZCz zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności stowarzyszenia za 2015 rok, udzielono na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi stowarzyszenia.

Dnia 27 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowanych ze środków: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Początek strony

RPOWP