Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dożynki powiatoweW dniu 11 września br. przy siedzibie naszego Stowarzyszenia odbyła się impreza informacyjno – promocyjna „8 Gmin w Jednej Krainie” połączona z Dożynkami powiatowo - gminnymi.

Prezes LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” Elżbieta Parzych dokonała podsumowania 10-letniej pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Lokalnej Grupie Działania w ciągu ubiegłych 10 lat udało się wdrożyć wiele przedsięwzięć, które zaowocowały pobudzeniem przedsiębiorczości w naszym regionie, wsparciem bezrobotnych, powstaniem nowych organizacji pozarządowych oraz utworzeniem nowych miejsc pracy. Był to czas rozwoju, licznych inicjatyw społecznych, inwestycji i integracji. W swojej przemowie podkreśliła również istotną rolę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w obecnej perspektywie finansowej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym  Płocku zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 Euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), pn.: „Zakup i dostawa artykułów higienicznych i środków czystości dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku”.

W dniu 9 września br. odbyło się rozstrzygniecie Konkursów ogłoszonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Prace konkursowe wpływały do ostatniego momentu. Łącznie wpłynęło 43 prace na konkurs fotograficzny „Kraina 8 Gmin W Obiektywie”, 12 prac na Konkurs Poetycki „Kraina Słowem Pisana” i 21 prac na Konkurs Plastyczny „Kraina Bliska Sercu…”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym  Płocku zaprasza  do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 Euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), pn.: „Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku”.  

Konkurs poetyckiStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku ogłasza KONKURS POETYCKI pt. „KRAINA   SŁOWEM  PISANA…” 

Celem Konkursu jest: zaprezentowanie piękna Terenu 8 gmin: Mały Płock, Stawiski, Grabowo, Kolno, Turośl, Nowogród, Zbójna oraz miasta Kolno miejsc bliskich każdemu za pomocą  słowa pisanego. 

Początek strony

RPOWP