Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Posiedzeniu przewodniczył Józef Dymerski – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Protokołowała Maria Misierewicz – Sekretarz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Wybrana w dniu 23 stycznia 2019 roku Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ukonstytuowała się w sposób następujący:

 

 1. Józef Dymerski – przewodniczący
 2. Andrzej Piętka – wiceprzewodniczący
 3. Elżbieta Kotowska – sekretarz
 4. Józef Bogdan Wiśniewski – członek
 5. Beata Rachubka – członek
 6. Adam Wojciech Sekściński – członek
 7. Izabela Konopka – członek
 8. Michał Bajno – członek
 9. Alfred Marian Samul – członek
 10. Zdzisław Połoński – członek
 11. Bogdan Lewandowski – członek
 12. Edward Wasik – członek
 13. Rafał Piwowarski – członek
 14. Sylwester Ksepka – członek
 15. Grażyna Anna Kamionowska – członek

Przewodniczący zapoznał członków Rady z obowiązującym Regulaminem Rady, pouczył o obowiązku przestrzegania poufności i bezstronności przy ocenie i wyborze wniosków.

 

      Protokolant                                                                                 Przewodniczący

Początek strony

RPOWP