Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 30 stycznia 2019r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  podpisała z Zarządem Województwa Podlaskiego aneks do umowy ramowej. Stowarzyszenie reprezentowały wiceprezes Agnieszka Rutkowska oraz sekretarz Maria Misierewicz. W imieniu zarządu aneksy podpisali wicemarszałek Stanisław Derehajło i członek zarządu Wiesława Burnos.

Podczas spotkania przedstawiciele 12 Lokalnych Grup Działania podpisali aneksy do umowy ramowej oraz została przedstawiona obecna sytuacja odnośnie realizacji przez poszczególne LGD z województwa podlaskiego tzw. „kamienia milowego”, w jakim stopniu zostały zrealizowane założone wskaźniki produktu i jakie kwoty zostały już zakontraktowane do 31 grudnia 2018r.

Początek strony

RPOWP