„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” , LGD „Z Nami Warto” oraz Stowarzyszenie LGD „Krajna Złotowska” w ramach projektu współpracy pt. „Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3,”Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Szanowni mieszkańcy!

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkania warsztatowe w miejscowościach, w których będą powstawać wioski tematyczne.

Na zakończenie cyklu warsztatów powstanie Program Rozwoju i Promocji Wioski Tematycznej oraz gra terenowa w formie questu.  

 

Zachęcamy do udziału w warsztatach i podzielenia się pomysłami na wykorzystanie lokalnych zasobów oraz tradycji do promocji i rozwoju wsi w kolejnych latach.

Spotkania poprowadzi Krzysztof Szustka, krajowy animator wiosek tematycznych.

Harmonogram warsztatów:

Lp.

Miejscowość

I warsztat

II warsztat

III warsztat

1.

Jankowo- Skarbowo

Świetlica Wiejska

02.09.2023 r.

 godz. 9.00

22.09.2023 r.

godz. 9.00

10.10.2023 r.

godz. 15.00

2.

Chmielewo

Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej

02.09.2023 r.

godz. 12.00

20.09.2023 r.

godz. 12.00

12.10.2023 r.

godz. 9.00

3.

Turośl

Gminny Ośrodek Kultury

31.08.2023 r.

godz. 9.00

21.09.2023 r.

godz. 15.00

11.10.2023 r.

godz. 12.00

4.

Krusza

Świetlica Wiejska

31.08.2023 r.

godz. 12.00

21.09.2023 r.

godz. 12.00

10.10.2023 r.

godz. 12.00

5.

Cieloszka

Świetlica Wiejska

31.08.2023 r.

godz. 15.00

21.09.2023 r.

godz. 9.00

10.10.2023 r.

godz. 9.00

6.

Wincenta

Świetlica Wiejska

01.09.2023 r.

godz. 15.00

20.09.2023 r.

godz.15.00

11.10.2023 r.

godz. 15.00

7.

Stawiski

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

01.09.2023 r.

godz. 18.00

20.09.2023 r.

godz. 9.00

11.10.2023 r.

godz. 9.00