Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej znajdującej się pod linkiem:  https://www.survio.com/survey/d/R2Q5N0B6G9G7Q6P1X
 
Ankieta jest elementem ewaluacji wewnętrznej Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca".