Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniach 16 – 18 października 2019 roku  odbył się wyjazd studyjny na teren działania LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Celem wyjazdu była prezentacja dobrych praktyk na przykładzie podmiotów działających na obszarze LGD. W wyjeździe udział wzięli lokalni liderzy, członkowie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz mieszkańcy obszaru LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

W trakcie wyjazdu uczestnicy odwiedzili m.in. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi – obiekt, który został zaprojektowany w ramach Pilotażowego Programu Leader+, Podziemia Opatowskie oraz zwiedzili zakład produkcyjny słynnych „Krówek Opatowskich”. Uczestnicy wzięli także udział w warsztatach podczas których uzyskali informacje o produkcji krówek oraz mogli je własnoręcznie zawijać w kolorowe opakowania.

 

Kolejnym punktem wyjazdu było odwiedzenie Gospodarstwa Agroturystycznego „PYTLÓWKA” w Tarczku, które realizowało małe projekty oraz projekty grantowe za pośrednictwem LGD – tam też odbyło się spotkanie z przedstawicielami LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Winnicy „Nad Źródłem” w Szerzawach, która powstała dzięki środkom PROW na lata 2007-2013 a w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020 otrzymała dofinansowanie na dalszy rozwój.

Wyjazd okazał się sukcesem. Uczestnicy wrócili zmęczeni ale i zadowoleni.

Początek strony

RPOWP