Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniach 26 – 27 września 2019 roku odbyło się szkolenie dla członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Głównym tematem szkolenia była Ocena operacji przez Radę LGD – warsztaty praktyczne. Realizacja programu szkolenia podzielona była na bloki tematyczne m.in. aktualne zmiany w przepisach prawa związanych z wdrożeniem LSR, RODO rok po wdrożeniu aspekty praktyczne, zapewnienia jednolitego podejścia do stosowania obowiązujących procedur oraz oceny formalnej i zgodności z LSR (omówienie poszczególnych punktów kontrolnych w kartach karty oceny, oceny lokalnych kryteriów).

Na zakończenie zorganizowano warsztaty praktyczne polegające na ocenie przykładowego wniosku o przyznanie pomocy – przedstawiające przebieg procesu oceny wniosku i wyboru operacji: ocena zgodności operacji z LSR, weryfikacja zgodności operacji z Programem (PROW na lata 2014-2020, RPOWP na lata 2014-2020) i ocenę zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Początek strony

RPOWP