Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Projekt Business Point Kraina Mlekiem Płynąca realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez Fundację Science Point w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Gospodarczego.

Obszar realizacji projektu jest tożsamy z obszarem funkcjonowania LGD Kraina Mlekiem Płynąca tj. gminy:

  • Grabowo
  • Kolno
  • Mały Płock
  • Nowogród
  • Stawiski
  • Turośl
  • Zbójna
  • Miasto Kolno

 

DO KOGO JEST KIEROWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU?

Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:

– bezrobotnymi, lub

– nieaktywnymi zawodowo

 

zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

 

Projekt kierowany jest w szczególności do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

– osoby starsze po 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnością,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

 

CO OFERUJE PROJEKT?

Etap I: Bezpłatne doradztwo w zakresie pisania biznes planów.

Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne w wysokości 23 050,00 zł.

Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

 

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

16 września 2019 – 14 października 2019

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty:

 

Fundacja Science Point                                                Terenowe Biuro Projektu

Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok            ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

Tel. 730 016 330                                                               Tel. 730 016 330

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                    Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. – pt. godz. 8:00 – 16:00 każdy piątek w godz. godz. 10:00 – 14:00

 

Informacje o projekcie oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
 

http://sciencepoint.pl/kraina-mlekiem-plynaca/kraina-mlekiem-plynaca/ http://sciencepoint.pl/kraina-mlekiem-plynaca/dokumenty-do-pobrania-2/

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Początek strony

RPOWP