Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 21 sierpnia 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku mieszkańcy terenu LGD mieli możliwość udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Tematem spotkania było omówienie ogólnych zasad przyznawania pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Szczegółowo omówione zostały także Procedury wyboru i oceny operacji oraz Procedury ustalania i zmiany kryteriów oceny – zawierające Lokalne kryteria wyboru operacji.

Początek strony

RPOWP