Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe członków, partnerów i pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.  Pani Prezes Elżbieta Parzych podziękowała wszystkim za współpracę i skierowała ciepłe słowa i życzenia dla przybyłych gości. Ks. kan. dr Jan Stanisław Pieńkosz przyłączył się do życzeń i wspólnie odmówił modlitwę i pobłogosławił uczestników spotkania. 

Wszyscy podzielili się opłatkiem, a następnie wzięli udział w uroczystym obiedzie.

Początek strony

RPOWP