Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 29 października 2018r. o godzinie 09: 00 odbyło się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”dotyczące oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu  zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  W ramach ogłoszonego naboru 19/2018 wpłynęły 2 wnioski.

Złożone wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR. Wszystkie wnioski mieszczą się w limicie środków i zostały wybrane do dofinansowania.

 

Początek strony

RPOWP