Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniach 31 lipiec - 4 sierpień 2018 roku, przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” wzięli udział w wyjeździe studyjnym pn. „Odnawialne źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” do Niemiec w ramach projektu współpracy organizowanym wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Biebrzański Dar Natury”.

 Wyjazd miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii, rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie OZE przez Lokalne Grupy Działania oraz zapoznanie uczestników z funkcjonującymi  instalacjami OZE na terenie Niemiec. Uczestnicy wyjazdu mogli poznać najnowsze osiągnięcia i rozwiązania z tego zakresu, a także utrwalić sieci kontaktów pomiędzy LGD a liderami OZE. Przedmiotem wyjazdu było zainspirowanie lokalnych liderów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności przywiezionych z wyjazdu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Początek strony

RPOWP