Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 17 kwietnia 2018 roku o godzinie 09: 00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18 – 516 Mały Płock odbyło się szkolenie, dotyczące warunków i zakresu udzielania wsparcia do naboru wniosków na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej oraz typ projekty nr 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Został przeanalizowany i omówiony wniosek o dofinansowanie projektu, dzięki czemu uczestnicy mogli dokładnie zapoznać się z warunkami i zakresem udzielania wsparcia.  

Początek strony

RPOWP