Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 18 kwietnia 2018r. o godzinie 10: 00 odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Rada dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na operacje z zakresu:

1.      Typ projektu nr 4e Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – wpłynęły 3 wniosków.

2.      Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali – wpłynęły 4 wnioski.

3.      Typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej- wpłynął 1 wniosek.

 

Złożone wnioski przeszły pozytywną weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę według Lokalnych Kryteriów Wyboru. Wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania.

Początek strony

RPOWP