Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy, że w dniu 09.04.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 4e Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, naboru nr 6/2018 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali i naboru nr 7/2018 typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Początek strony

RPOWP