Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 16 stycznia 2018 r. odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Rada dokonała oceny i wyboru 3 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z zakresu Rewitalizacja małej skali i 2 wniosków z zakresu infrastruktury społecznej.

 

Wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę według Lokalnych Kryteriów Wyboru. Wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania.

 

Początek strony

RPOWP