Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza na  szkolenie w dniu 15 grudnia 2017 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, Mały Płock ul. Krótka 15,  dotyczące uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem kwot ryczałtowych. 

 

Program szkolenia:

- Wprowadzenie do metod uproszczonych  rozliczania wydatków.

- Obowiązki Beneficjenta związane z realizacją projektu zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie.

- Zasady prawidłowego wydatkowania środków w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi.

- Weryfikacja wniosków o płatność, w których wydatki są rozliczane uproszczoną metodą.

- Kontrole i nieprawidłowości w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

W załączeniu karta zgłoszeniowa.

Prezes Elżbieta Parzych

Attachments:
Download this file (karta zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym 15.12.2017.docx)Karta zgłoszenia[ ]
Początek strony

RPOWP