Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniach 21 i 27 czerwca 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku odbyły się spotkania informacyjne na temat przyznania pomocy w ramach:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na operacje  z zakresu:

·         Programy aktywności lokalnej

·         Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób  z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej. 

·         Rewitalizacja małej skali

·         Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

2) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

·         Odnowa wsi i miast na operacje z zakresu – budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

·         Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego na operacje z zakresu - promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas spotkania omówiono główne zasady przyznania pomocy w/w zakresie, lokalne kryteria wyboru operacji oraz proces składania i oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach planowanych przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” naborów.

Początek strony

RPOWP