W związku z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 170/2851/2020 z 17.12.2020 r  zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje się, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych  (załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD).

Nowy wzór porozumienia obowiązuje od 17.12.2020 roku.