W dniu 18 grudnia 2020 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach Naboru nr 10/2020 na operacje z zakresu typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali Działania 8.6  Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.