Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że wprowadzono zmiany w dokumentacji do Naboru nr 1/2020. Zmianie uległ załącznik nr 5 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-079/19 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS.

Zmiana obowiązuje od dnia 17.12.2019 r.

Początek strony

RPOWP