Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Mały Płock dnia 20 czerwiec 2017 r.

                                                                                                                                                               

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 6/2017

Ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”  na operacje z zakresu:  Typ projektu nr  8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, iż z powodu omyłki  pisarskiej w ogłoszeniu nr 6/2017 zamieszczono błędny numer naboru.

Z dniem 20 czerwca 2017 roku obowiązuje  numer naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-024/17. Ponadto dokonano zmiany  numeru naboru w załączniku nr 1 do ogłoszenia .

Początek strony

RPOWP