Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że w związku ze złożonym protestem dotyczącym naboru 5/2017  (Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe innowacyjne źródła dochodu na operacje z zakresu – zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup defaworyzowanych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), Rada na posiedzeniu w dniu 08.08.2017 r. podjęła decyzję w sprawie zarzutów podnoszonych w proteście. Poniżej przedstawiamy dokumentację z posiedzenia:

 

 

1.       Protokół z posiedzenia Rady w dniu 08.08.2017

 

2.       LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ RADĘ STOWARZYSZENIA LGD "KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA" w dniu 08.08.2017r. w ramach naboru wniosków nr 5/2017 z dnia 4 maja 2017 r. (w zakresie wniosków podlegających ocenie w związku ze złożonym  protestem (autokontrola LGD)) dotyczącego Przedsięwzięcia 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu z zakresu zakładanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

3.       UCHWAŁA NR XVII/106/17 RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA” z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego wniosku nr 1/5/2017 złożonego w ramach naboru nr 5/2017.  

4.       UCHWAŁA NR XVII/107/17 RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA” z  dnia 8 sierpnia 2017 roku zmieniającą Uchwałę Nr XI/57/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

 

Początek strony

RPOWP