Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

 

ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” na operacje z zakresu: typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacji LSR

 

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach

 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 

 

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, iż w dniu 6 lutego 2018 r. został opublikowany Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) realizowanego przez podmioty inne niż LGD oraz Ogólnych warunków umów.

 

W załączeniu treść w/w komunikatu oraz Załącznik Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD.

 

 

 

Początek strony

RPOWP