Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Logotypy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 

NABÓR Nr 2/2017 

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Kraina Mlekiem Płynąca”

Logotypy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Kraina Mlekiem Płynąca”

W 27 grudnia dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 1/2016. Dokumenty z wyboru w załącznikach....

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonano oceny wniosków i wyłonione te, które spełniają kryteria wyboru i zostaną dofinansowane. Posiedzenie odbyło się 8 grudnia 2016 r. Szczegóły dostępne są w załącznikach.

W 8 grudnia dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 3/2016. Dokumenty z wyboru w załącznikach....

Początek strony

RPOWP