Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, iż w związku z oczywistą omyłką na Liście operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w dniu 08 sierpnia 2017r. w zakresie naboru 9/2017, Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poniżej przedstawiamy listę ze skorygowaną omyłką.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR Nr 12/2017 w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1.  Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców

Dnia 08 sierpnia 2017 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 11/2017

Attachments:
Download this file (Załącznik Nr 1.pdf)Załącznik Nr 1[Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków Nr 11/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020]
Download this file (Załącznik Nr 2.pdf)Załącznik Nr 2[Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD :Kraina Mlekiem Płynąca\" z dnia 14 lkipca 2017 r. w ramach naboru wniosków nr 5/2017 z dnia 4 maja 2017 r.]
Download this file (Załącznik Nr 3.pdf)Załącznik Nr 3[Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 08 sierpnia 2017 r.]

Dnia 08 sierpnia 2017 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 10/2017

Attachments:
Download this file (Załącznik Nr 1.pdf)Załącznik Nr 1[Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków Nr 10/2017 z dnia 14czerwca 2017r. o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020]
Download this file (Załącznik Nr 2.pdf)Załącznik Nr 2[Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD :Kraina Mlekiem Płynąca\" z dnia 08 sierpnia 2017 r. w ramach naboru wniosków nr 10/2017 z 14 czerwca 2017 r.]
Download this file (Załącznik Nr 3.pdf)Załącznik Nr 3[Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 08 sierpnia 2017 r.]

Dnia 08 sierpnia 2017 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 9/2017

Attachments:
Download this file (Załącznik Nr 1.pdf)Załącznik Nr 1[Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków Nr 9/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego]
Download this file (Załącznik Nr 2.pdf)Załącznik Nr 2[Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD :Kraina Mlekiem Płynąca]
Download this file (Załącznik Nr 3.pdf)Załącznik Nr 3[Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 08 sierpnia 2017 r.]
Początek strony

RPOWP