Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej znajdującej się pod linkiem:

 
Ankieta jest elementem ewaluacji wewnętrznej Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca".