W dniu 5 sierpnia 2020 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach Naboru nr 8/2020 na operacje z zakresu typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej  Działania 8.6  Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.